Столична лекарска колегия на БЛС

Съвместното указание между НЗОК и БЛС по прилагането на НРД за медицински дейности 2020-2022г., част „Болнична помощ“