Столична лекарска колегия на БЛС

Препоръки от Министерство на здравеопазването за ограничаване на COVID-19

Във връзка с появата на случаи на коронавирус в България от Министерството на здравеопазването публикуваха препоръки по отношение на ограничаване на заразата.

– спазвайте висока лична хигиена;

– мийте ръцете си редовно;

– ползвайте мокри кърпички и дезинфекциращи гелове на спиртна основа;

– избягвайте контакт с болни хора;

– маски е важно да носят болните хора, за да не заразяват околните;

– избягвайте масови прояви и места с голямо струпване на хора;

– не се презапасявайте с храна и лекарства;

– търсете информация от компетентните институции;

Подробна информация и за медицинските специалисти, и за гражданите можете да намерите на сайта на Министерството на здравеопазването.

Всеки, който има въпроси, свързани с COVID-19, може да ги задава денонощно на информационната телефонна линия на министерството 02/807 87 57.

На сайта на Министерството на здравеопазването ежедневно можете да следите и актуалните данни за разпространението на заболяването в световен мащаб. 

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/