Столична лекарска колегия на БЛС

Столична Лекарска Колегия създаде Фонд в помощ на лекарите за борба с коронавируса

Днес, 12.03.2020 г., с извънредно решение на членовете на УС Столична Лекарска Колегия на БЛС създаде Фонд за подпомагане на лекарите в създалата се епидемиологична обстановка в страната за борба с коронавируса. Колегите могат да кандидатстват за помощ от фонда  чрез подаване на молба  на unimed_sf@abv.bg  – официалната електронна поща на офиса на Столична Лекарска Колегия на БЛС, всеки работен ден.