Столична лекарска колегия на БЛС

Апел за протест на общопрактикуващите лекари на 1 март

ДО: д-р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

ДО: проф. д-р МИЛАН МИЛАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС-СК

ДО: ДОЦЕНТ ЛЮБОМИР КИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОПЛБ


                                                           УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми колеги,

В последните месеци рязко се затрудниха и влошиха условията ни работа. ДСОПЛ и УС на Общо събрание проведено на 25 януари 2018г. взе категорично решение за противодействие на провежданите политики в сектор ПИМП по всички законови начини вкл. и с провеждане на ефективни протестни действия. Нашите основни искания са: – Намаляване на административните ни дейности и задължения – Заплащане или отпадане на социалните ни дейности. – Иницииране на законодателна промяна за отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37. – Всички групи лица освободени от потребителка такса лица да заплащат пълния размер на ПТ, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции. – Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата). – Отпадане на 24 часовото ни разположение. Ще се съберем пред МЗ на 1 март в 12.00ч.на пл. Света Неделя за протест и ще внесем в деловодството на министерството нашите искания! Призоваваме всички общопрактикуващи лекари от гр. София за подкрепа и солидарност с нашите искания!

26.02.2018г. С уважение, Д-р Георги Миндов Председател на ДСОПЛ.