Столична лекарска колегия на БЛС

Протокол от извънредно заседание на 19 март 2020 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС

Протокол от извънредно заседание на 19 март 2020 година

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за работа на Управителния съвет на СЛК и във връзка с Решение от Извънреден Управителен съвет на СЛК, проведен на 10 март на 2020 г. Управителният съвет на СЛК-БЛС взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.В изпълнение на решение на Народното събрание от 13.03.2020 за обявяване на извънредно положение, на основание заповедите на министъра на здравеопазването и указанията на Националния оперативен щаб предвид създадената тежка епидемиологична обстановка и забраната за доближаване  и събиране на лица на открито и в закрити помещение – редовните и извънредни заседания на Управителния съвет да се подготвят и разглеждат в електронен вариант, а гласуването на решенията да се извършва /on line/- чрез  имейл, SMS и/или по мобилен телефон – до отмяна на наложените мерки за борба с коронавируса.

2.С гласуване /on line/ чрез SMS и по мобилен телефон, проведено от 18 ч. до 23 ч. на 19 март 2020 г., членовете на Управителният съвет приехада се изготви и изпратидо държавните институции Декларация с предложения завъвеждане на допълнителни, по-строги противоепидемиологични мерки за овладяване разпространението на коронавирус.

Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Асен Меджидиев – СЪГЛАСЕН

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Ваньо Видков – болнична помощ –СЪГЛАСЕН,

Д-р Димитър Миленов Дамянов – СИМП- СЪГЛАСЕН,

Д-р Георги Миндов  – ОПЛ–не е осъществена връзка,

Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Павлина Здравкова Петрова -СЪГЛАСНА

Членове на Управителния Съвет:

Д-р Николай Велинов, СЪГЛАСЕН 

Д-р Ваня Страхинова, СЪГЛАСНА,

Д-р Пламен Франгов, СЪГЛАСЕН,

Д-р Иван Христов, СЪГЛАСЕН,

Д-р Николай Цуцумански, СЪГЛАСЕН,

Д-р Катя Захариева, СЪГЛАСНА

Д-р Румен Танев, СЪГЛАСЕН,

Д-р Маргарита Банова, СЪГЛАСНА,

Д-р Диана Чинарска, СЪГЛАСНА,

Д-р Николай Колев, СЪГЛАСЕН

Приложение:

Декларация на УС на СЛК-БЛС от 19.03.2020 г. до държавните институции

До

г-н Румен Радев

Президент на Република България

Г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Р България

Г-жа Цвета Караянчева

Председател на Народното събрание

Г-н Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

Г-н Иван Гешев

Главен прокурор

Генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски

ръководител на Национален оперативен щаб

Уважаеми държавници,

Ние от Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС се обръщаме към Вас, за да благодарим за взетите до този момент мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и за цялостната организация.  По наблюдение на СЛК на БЛС обаче те не се спазват достатъчно от населението на София. Броят на случаите расте, хора, които трябва да са под карантина не я спазват. Масово не се ползват предпазни средства от населението. Много търговски обекти продължават да работят. 

Намираме, че дотук въведените мерки трябва да бъдат още по-ограничителни, за да опазят хората от самите тях. Ето защо ние не само предлагаме, направо настояваме да въведете забрана за напускане на домовете, както и да се ограничи влизането и излизането от  София. Според нас тази мярка ще помогне много повече за ограничаване разпространението на коронавируса, за спасението на нашите близки, познати, непознати и всеки един човек.

Политиците и управляващите в тази държава да дадат максимални правомощия на главния прокурор и МВР за овладяване на тази извънредна ситуация.

Ние, лекарите от Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС заявяваме най-категорично, че независимо от обстоятелствата имаме пълна мобилизация, по местата си сме и ще продължим да го правим. Ние, лекарите от Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС ще продължим да се грижим за населението, дори когато хората не проявяват нужните отговорност и грижа към себе си. Ние, лекарите от Управителния съвет на Столична Лекарска Колегия на БЛС следваме и ще следваме Хипократовата клетва и съвестно ще правим всичко, което трябва и зависи от нас в името на хората. За да преборим COVID-19 обаче трябва да сме единни, солидарни и дисциплинирани.

Нека държавата вземе мерки и мобилизира фармацевтичната промишленост за опазване на ресурса от суровини за изработване на изключително важни медикаменти, които много вероятно скоро ще бъдат нужни, следейки съобщенията на научните дружества от Европа и света за производството на медикаменти за борбата с COVID-19 . Нека по възможност ограничим износа на суровини и насочим усилията си към внос на такива суровини и медикаменти, които показват ефективността си в борбата с COVID-19 .

Чуйте ни, чуйте опита на тези, които са на първа линия. В кризисна ситуация всички тежки и сериозни мерки винаги са оправдани, защото те са животоспасяващи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На извънредно заседание, проведено на 12 март 2020 г. членовете на Управителният съвет на Столична лекарска колегия чрез електронно  гласуване /online/  взе следните

РЕШЕНИЯ

1.    Създава временен Оперативен резерв със средства от Фонд „Лекарска взаимопомощ“ зацелево подпомагане с предпазващи материали и пособия на лекарите, членове на Столична лекарска колегия във възникналата обстановка за борба с коронавируса – до отмяна на извънредното положение, заповедите на министъра на здравеопазването и указанията на Национален оперативен щаб към Министерския съвет.

2.    Кандидатстването за помощ да се извършва чрез подаване на молба всеки работен ден на е-mail: unimed­­­­­-sf@abv.bg– официалната електронна поща на колегията.

Председател на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Асен Меджидиев- СЪГЛАСЕН

Заместник председатели на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Ваньо Видков – болнична помощ- СЪГЛАСЕН,

Д-р Димитър Миленов Дамянов – СИМП –СЪГЛАСЕН,

Д-р Георги Миндов  – ОПЛ –СЪГЛАСЕН,

Главен секретар на Столична лекарска колегия на БЛС:

Д-р Павлина Здравкова Петрова, СЪГЛАСНА

Членове на Управителния Съвет:

Д-р Николай Велинов, СЪГЛАСЕН,

Д-р Ваня Страхинова, СЪГЛАСНА,

Д-р Пламен Франгов, СЪГЛАСЕН,

Д-р Иван Христов, СЪГЛАСЕН,

Д-р Николай Цуцумански, СЪГЛАСЕН,

Д-р Катя Захариева, СЪГЛАСНА,

Д-р Румен Танев, СЪГЛАСЕН,

Д-р Маргарита Банова, СЪГЛАСНА,

Д-р Диана Чинарска, СЪГЛАСНА,

Д-р Николай Колев, СЪГЛАСЕН.