Столична лекарска колегия на БЛС

Промяна в условията за еднократна финансова помощ при лекарите от София

Уважаеми колеги,

Ръководството на Столична Лекарска Колегия Ви информира, че при провеждане на последното си заседание, Управителният съвет на СЛК реши да промени част от условията за кандидатстване за финансова помощ при COVID-19. 
Колегите, които искат да получат подобна вече трябва да предоставят:


– Копие от медицинска епикриза, която удостоверява наличие на болничен престой поради COVID-19.
– Копие на теста, доказващ положителната проба.