Столична лекарска колегия на БЛС

Позиция на СЛК за дейността на заведенията

До Управителния съвет на БЛС

                                                                                                                               Позиция 

                                                                                                                                    От

                                                                                                                 Управителния съвет на СЛК

Уважаеми колеги,

Пандемията  СOVID-19 добива нови, все по- притеснителни размери. Колегите са уморени и очакват да получат по-сериозно признание за всички усилия,  които полагат.

Днес УС на СЛК проведеде извънредно заседание. По време на него единодушно подкрепихме декларацията на УС на БЛС и призивите за затваряне на заведенията и баровете, както и по-сериозни мерки. 

За нас, лекарите на София е изключително важно нощните барове и заведения да преустановят дейността си. Така се гарантира ограничаването на възможностите за разпространение на заразата. Това от своя страна ще позволи на колегите да лекуват без да се налага да избират кой да получи помощ и кой не.

Нека екипно да се обединим по между си, за да получим подкрепа от обществото, в чието име правим и невъзможното,  за да осигурим живота и здравето на хората.

Нека се обединим за съблюдаването и прилагането на строги мерки, които може да са неприятни, но са налажителни в името на живота.

Управителен съвет на 

Столична Лекарска Колегия на БЛС