Столична лекарска колегия на БЛС

Информация относно фонд “Лекарска взаимопомощ”

Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс във фонд Лекарска взаимопомощ, възможността за ваксиниране  и по решение на Управителния съвет на Столична колегия на БЛС от 14.12.2020г., считано от 15.12.2020г. се прекратява изплащането на финансова помощ на лекарите заболели от COVID 19.

От фонд Лекарска взаимопомощ на СЛК на БЛС са закупени  лични предпазни средства за 39 658.00лв. във връзка с борбата с пандемията COVID 19.  

Изплатени са помощи на 143 лекари  – 114 400.00лв.

Общо изразходвани средства във връзка с пандемията COVID 19  – 154 058.00.лв.

Освен тях:

Помощи за раждане на дете на 156 лекари  –  109 200.00лв.

Помощи за осиновяване и за самотна майка  – 1 600.00лв.

Помощи поради болест на 28 лекари  – 20 400.00лв.

Помощи поради смърт на 4 лекари – 3 200.00лв. 

Общо раздадени помощи:

288 458.00лв.

Планът за ваксиниране на лекари, специалисти по здравни грижи и обслужващ медицински персонал е изпратен на Изпълнителните директори / Управители на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на София град.

Желаещите да бъдат ваксинирани могат да се запишат на тел. : 02/8130 455 или на имейл адрес: statistika@srzi.bg