Столична лекарска колегия на БЛС

Декларация на Управителен съвет на СЛК-БЛС за целенасоченото настройване на обществото срещу УМБАЛ “Александровска”

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ –БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА

на

лекарите и медицинския персонал

в

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Управителният съвет на Столична лекарска колегия – Български лекарски съюз /УС на СЛК-БЛС/ изразява тревогата си от разпространението на данни за състоянието на Александровска болница преди да са разгледани от компетентните органи и от разпространението им в медийното пространство. Това неоснователно настройва общественото мнение срещу една от най-големите болнични структури в страната. Ето защо припомняме, че:

  • Недопустимо е да се говори медийно с внушения от името на цяла болница преди да са проверени и потвърдени. Тези обвинения и неоснователни изявления, спекулирането с цифри за финансовото състояние на болницата отблъсква пациентите и тежко уронва авторитета на работещия медицински персонал.
  • Правото по Конституция да се получава и разпространява информация е с единствен критерий – истината. В страната функционират държавни регулаторни органи, които имат задължението да проверяват състоянието на отделните лечебни заведения с правомощия да изследват и с каква давност във времето са възникнали изнесените проблеми в медийното пространство.
  • Компетентно становище по сигнали и жалби могат след проверки да огласяват НЗОК/СЗОК, финансираща лечебните заведения, Александровска болница по Търговския закон е с принципал министъра на здравеопазването; ИА „Медицински надзор“ следи за своевременност, качество и достатъчен обем на медицинската помощ.


Важно е да отбележим, че няма подадени сигнали или оплаквания за нередности в Александровска болница в Столична лекарска колегия на БЛС като съсловна организация. 

Александровска болница е основана през 1879 година и е емблема в лечението на пациенти и обучение на медицинските кадри. Безброй са хората, преминали като пациенти през клиниките на болницата, хиляди са студентите завършили медицина, многобройни са лекарите, придобили специалност в лечебното заведение. Управителният съвет на СЛК-БЛС отчита създадената медийна среда около Александровска болница като преднамерена. Обвинителните позиции не спомагат за надграждане на постигнатото от звената в болницата и за бъдещото й развитие.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС