Столична лекарска колегия на БЛС

Проф. д-р Иво Петров, д.м.н. защити дисертационен труд “Безопасност на минималистичния и прецизен подход при транскатeтърна аортна имплантация спрямо стандартния”

От името на целия УС на СЛК на БЛС с гордост поднасям поздравления към проф. Иво Петров за поредния му успех. 

Да избяга в чужбина, това може всеки. Да отиде и да научи, да се върне, да въведе тук и прилага тук световните стандарти, висшия “пилотаж” в медицината, това е отредено за смелите алтруисти и Лекарите по сърце и дух! Чест е в България да има лекар и учен от ранга на проф. Иво Петров! 

Благодарение на него българската медицина и българската наука отбелязаха нов успех. Проф. д-р Иво Петров, д.м.н. защити дисертационен труд “Безопасност на минималистичния и прецизен подход при транскатeтърна аортна имплантация спрямо стандартния”.

Столична Лекарска Колегия на БЛС работи и ще работи неуморно, за да помага на младите колеги да вървят по стъпките на имената в медицината. Нека в България има повече Лекари и Учени като проф. Иво Петров, д.м.н!

д-р Асен Меджидиев

председател на

 УС на СЛК на БЛС