Столична лекарска колегия на БЛС

Дневен ред на Отчетно – Изборно събрание на Столична лекарска колегия на БЛС на 11.06.2021 г. Зала 1 на НДК

ДНЕВЕН РЕД

на Отчетно – Изборно събрание  на

Столична лекарска колегия на БЛС

на 11.06.2021  г.

Зала 1 на НДК

РЕГИСТРАЦИЯ:                                                                            8.00 –  9.00

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ                                                                   9.00 – 10.30

1.Избор на:

Мандатна комисия

Комисия по избора

Комисия по предложенията

2.Избор на Председатели на заседанията

3.Отчетен доклад на УС на СЛК на БЛС,  Финансов отчет   и

 Проект за Бюджет за 2021 г.

4.Отчетен доклад на Комисията по Лекарска етика

5.Отчетен доклад на Контролната комисия

6.Разисквания по докладите

КАФЕ-ПАУЗА:                                                                              10.30 – 10.45

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ                                                                   10.45 – 13.30

1.Избор на Председател на СЛК на БЛС

2.Избор на Главен секретар на СЛК на БЛС

3.Избор на Зам. Председатели на СЛК на БЛС

4.Избор на членове на УС на СЛК на БЛС

ОБЕДНА ПОЧИВКА:                                                                    13.30 – 14.00

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ                                                                     14.00 – 15.30

1.Избор на Председател на Комисията по лекарска етика

2.Избор на Председател на Контролната комисия

3.Избор на Членове на Комисията по лекарска етика

4.Избор на Членове на Контролната комисия

5.Избор на Делегати от СЛК на БЛС за Събора на БЛС

КАФЕ-ПАУЗА                                                                                15.30 – 15.45

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ                                                            15.45 – 17.30

1.Приемане на промени в Устава на СЛК на БЛС и синхронизиране с Устава на БЛС.