Столична лекарска колегия на БЛС

Новини за СИМП

Уважаеми колеги, изпращаме ви за сведение новини  за  СИМП за  амбулаторно лечение  на  пациенти  с  COVID.

        След  срещи  в  БЛС с  участието  на  д-р Маджаров,  д-р Брънзалов  и  д-р Меджидиев ,  както  и  в  МЗ  ,  представители  на  СИМП  в  София  и  от  страната –  д-р Веселинов  от  град  Добрич,  се  споразумяхме  и  заставамe зад  т.нар.  Амбулаторна  процедура  за  лечение  на  болни  с  COVID.

Процедурата  ще  се  осъществява  в  откритите  т.нар COVID зони  към  ДКЦ ,  от  работещите  там  лекари  на  пациенти  с  лека  до  средна  форма  на  протичане  на  инфекцията.

За  тези  зони  от  01. 09.2021 г.  се  възстановява  заплащането  според  ръст  на  заболеваемост ,  като  допълнително  ще  се  заплащат  по  тази  процедура  за  1  или  2  прегледа  извършени  в  рамките  на  10  календарни  дни  по  25  лева  .

Изследванията  –  клинико-лабораторни  ,  рентгенови ще  бъдат извън  регулативния  стандарт  на  ДКЦ, обезпечени  са  и  средства  за безплатно   лечение  на  пациентите,  по  рецепта,  изписана  от  лекар. Заплащането  и  извършването  на  тази  поцедура  не е  обвързано  с  допълнителни  условия.

На  пациентите  ще  се  предоставят пулсоксиметри  за  проследяване  на  сатурация  в  домашни  условия.

Сега  на територията  на  град  София  функционират  10  такива  COVID  зони .В  най-близко  време  се  очаква да  се  открият  допълнително  такива .

Очаквайте  актуален  списък  на центровете  с  разкрити  такива  зони.