Столична лекарска колегия на БЛС

ИСКАНИЯТА НА БЛС ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИИТЕ ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ

Благодарение на общите усилия на Регионалните лекарски колегии и ръководството на Съсловната организация и след близо четиримесечна последователна работа и отстояваната непреклонна позиция от страна на Български лекарски съюз за справедливо разпределяне на икономиите от здравноосигурителни плащания, исканията на съсловието бяха изпълнени, а борбата увенчана с успех.

В крайна сметка: средствата, които са гласувани от Народното събрание в Бюджета на НЗОК за 2021 г. по отделните направления ще бъдат изплатени на всеки участник без да се позволи прехвърлянето им в следващата година.  Това е записано в подписаната днес от Български лекарски съюз и Надзорния съвет на здравната каса Методика за разпределяне на оставащите средства за здравноосигурителни плащания към края на годината на изпълнителите от първична и специализирана извънболнична помощ. 

Принципът, заложен в Методиката, е базиран на извършената дейност от всеки изпълнител в извънболнична помощ от началото на годината до края на месец ноември.  

Разпределянето на средствата става чрез комплексен подход, при който е дадена различна тежест на дейностите, извършвани в първичната и специализирана извънболнична помощ, в съответствие с приоритетите, по които работи здравната система към момента. 

Призоваваме всички колеги, лекари, внимателно да се запознаят със сроковете в настоящата Методика, за да имат готовност да реагират своевременно и да получат полагащите им се средства. 

Подробно разписаната Методика и тежестта на отделните коефициенти може да видите тук:

https://blsbg.com/bg/iskaniiata-na-bls-za-spravedlivo-razpredeliane-na-ikonomiite-ot-zdravnoosiguritelni-plashchaniia-biakha-izplneni_p10788.html