Столична лекарска колегия на БЛС

Въвежда се нов код за специалност “Специализант “Обща медицина”

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането на електронни рецепти и изписването им от страна на ОПЛ, които все още нямат  взета специалност “Обща медицина” и във връзка с чл.117, т.8 от НРД, от 08.12.2021г. в Националния регистър на БЛС се въвежда нов код за специалност – “Специализант “Обща медицина”, който ще бъде приложим за упоменатите казуси. 

Администраторите на РЛК ще въвеждат този код само при представяне на надлежен и актуален документ от съответния медицински университет, че лекарят е зичислен за придобиване на специалност по “Обща медицина”, който следва да бъде прикачен в електронното досие.

Процедурата е съгласувана с “Информационно обслужване” в качеството им на оператор на НЗИС.