Столична лекарска колегия на БЛС

Скръбна вест: Почина уважаваният лекар акад. Екатерина Титянова, дмн

Скръбна вест: Почина уважаваният лекар акад. Екатерина Титянова, дмн

След боледуване от Covid-19 ни напусна светилото на неврологията от ВМА акад. Титянова

След боледуване от Covid-19 ни напусна водещия в страната специалист по неврология и невросонологияакад. Екатерина Титянова, дмн. Тя бе ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ във ВМА и ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с огромен принос в развитието на медицинската наука и практика, и обучението на студенти и специализанти.

Тя бе академик на Българската академия на науките и изкуствата и академик на Сръбската кралска академия.

Проф. Титянова завършва медицина през 1982 година в Медицинска академия – София. През 1987 г. придобива специалност по нервни болести, през 1990 г. – образователна и научна степен „доктор“, а през 2007 г. – научна степен „доктор на науките“. От 2003 г. става доцент във Военномедицинска академия – София, а от 2009 г. – професор по неврология. Тя бе външен експерт към Министерството на здравеопазването, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерския съвет, Националната здравно-осигурителна каса и Европейската комисия.

Научните й приноси са огромни в областта на мозъчносъдовите заболявания, невросонологията, хемореологията, двигателния контрол на походката автономните нарушения и неврорехабилитацията. Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България. Призната е за международен експерт по невросонология – въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина и съдава Българска школа по невроснология с Балканска секция към нея. Организира в София научни форуми и обучителни курсове на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология.

Научната й продукция включва монографии, учебници, ръководства и над 250 публикации у нас и в чужбина, които са международно цитирани. Съавтор е на национални и международни учебни ръководства. Тя е главен изследовател, национален координатор и участник в национални и международни проучвания в областта на мозъчния инсулт, множествената склероза, епилепсията и паркинсоновата болест. Била е гост-лектор в Мексико, Финландия, Сърбия, Хърватия и Грузия.

Носител на награди на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Националната медицинска награда в категориите „Световно признание в медицинската наука“ и „Медицина и образование“ за създаване на школа по невросонология. Удостоена с Почетен знак на Министерството на отбраната (2016), медал „Петър Берон“ на Българската академия на науките и изкуствата (2017) и почетна грамота на Българския червен кръст за проявен хуманизъм (2018). Носител е на голямата награда „Питагор“ 2018 г. за цялостен принос на Министерството на образованието и науката. Има награди от национални и международни научни форуми.

Столична лекарска колегия изразява искрените си и дълбоки съболезнования към близките, колегите и студентите на акад.Титянова! Загубата на лекар, преподавател и учен от нейния ранг са огромна загуба за българската медицина и наука.

Светла да бъде паметта й!