Столична лекарска колегия на БЛС

Интензивен квалификационен курс по Здравен мениджмънт

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински Университет – София организира интензивен дистанционен квалификационен курс по Здравен мениджмънт с хорариум 200 часа в съответствие с §3 от Наредба № 9/2000 г. на Министерство на здравеопазването, който ще се проведе дистанционно от 7 февруари до 10 март 2022г. Успешно завършилите получават удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”, съгласно същата наредба.

Записването за курса е до 12:00ч на 7.02.2022г. на място във ФОЗ- ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ, ет.5.