Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК и РЛК Стара Загора проведоха съвместен управителен съвет и обмениха опит в инициативите си

Старозагорската колегия ще инициира създаването на Младежка секция по примера на СЛК

Съвместен управителен съвет проведоха ръководствата на Столичната лекарска колегия и Регионалната колегия на Стара Загора. Управителните органи на двете съсловни организации обмениха опит в начинанията си и получиха специални поздравления за инициативата от главния секретар на УС на БЛС д-р Валентин Пеев.

Председателят на СЛК д-р Асен Меджидиев презентира пред колегите си от Стара Загора инициативите на столичната съсловна организация и направи отчет по изпълнението им:

  • фонд „Млад лекар“, който дава възможност и поема средствата на млади лекари за краткосрочни специализации, обучения и курсове;

  • фонд „Лекарска взаимопомощ“, чийто обхват бе разширен и се насочиха допълнителни грижа и средства в помощ на пенсионираните лекари, които вече не практикуват и имат необходимост от финансова подкрепа във връзка със заболяване.

Д-р Меджидиев припомни и най-новите активности на колегията в полза на лекарското съсловие – СЛК предостави на членовете си безплатен достъп до ресурсите на научното издателство Springer. Електронните информационни ресурси в областта на медицината от базата данни на едно от най-реномираните научни издателства Springer Nature съдържат протоколи и над 700 научни медицински списания.

Председателят на РЛК Стара Загора д-р Генка Пейчева благодари на ръководството на СЛК за подкрепата и споделените идеи и обясни, че в Старозагорската лекарска колегия ще се инициира създаването на Младежка секция по примера на СЛК.

„Радвам се, че нашите млади колеги припознават идеята за обединение на младите лекари, защото те ще поемат щафетата от нас по-опитните и по-възрастни лекари“, отбеляза д-р Пейчева.

Младежката секция на СЛК бе създадена на 10 май тази година, когато над 130 млади лекари участваха в учредителното събрание на МСЛК. Председателят на Младежката секция на СЛК д-р Диян Ганев и членовете на УС на МСЛК споделиха с младите си колеги от Стара Загора подробности и идеи от работата си в новосъздаденото обединение.

„Бъдещето е на младите хора. Те са носители на новото, на идеи, те са моторът. Идеята и ползата от съзадването на обединение на младите ни лекари е и в това те да натрупат опит в съсловната организация и работа“, отбеляза д-р Меджидиев.

Столичната лекарска колегия наброява над 10 400 лекари или близо една трета от лекарите в България като над 3500 от тях са под 40-годишна възраст.