Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК и МУ-София ще си сътрудничат за обучението на новозавършили лекари

Столична лекарска колегия на БЛС и МУ-София се договориха да си сътрудничат във връзка с обучението на новозавършили лекари. МУ-София ще подпомага професионалното развитие на младите медицински специалисти, членуващи в  Столична колегия. Това ще даде възможност младите лекари да се обучават индивидуално и в курсовете за високоспецилизирана медицинска дейност, провеждани по програмата за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри в МУ-София. 

Курсовете ще се финансират от Столичната колегия  чрез фонд „Млад лекар“, който колегията финансира от няколко години. Одобрението на подходящите лекари ще става чрез предварителен подбор на кандидатите, който ще прави Столична колегия.