Столична лекарска колегия на БЛС

Лекарското съсловия срещу касовите бележки за прегледите на пенсионери

„Така предложената промяна ще доведе до допълнителна бумащина и административна тежест, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност“.

Това се посочва в становище на Българския лекарски съюз, касаещо изискването лекарите и лекарите по дентална медицина да отчитат пред касата прегледите на пенсионерите с номерата от касовите бележки.

Снимката е публикувана в здравния портал Zdrave net.