Столична лекарска колегия на БЛС

Остра позиция на УС на СЛК относно уволнението на доц. д-р Стоян Сопотенски

ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС

Д-Р В. ГРОЗЕВ

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛС

ДО РЛК НА БЛС

ДО  ЦКПЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С голямо неудомение и безпокойство разбрахме, че на 11 януари 2018г. Изпълнителният директор на УМБАЛСМ”Пирогов” дисциплинарно е уволнил доц. д-р Стоян Сопотенски.


Мотивът за това уволнение е уронване престижа на болница „Пирогов” по време на протестите на медицинския персонал ,организирани от КТ”Подкрепа”.

Доц.  д-р Сопотенски е дългогодишен лекар на „Пирогов” започнал като ординатор, научен сътрудник -до доцент по хирургия. Той притежава три специалности- хирургия, гръдна хирургия и спешна медицина.Бил е заместник директор по лечебната част и началник -поликлиника. Сред колегите си от „Пирогов” е известен с изключителната си работоспособност,  като хирург, човечност и отзивчивост .

Доц. д-р  Сопотенски  винаги е бил ангажиран със съсловни и обществени проблеми.   Той е дългогодишен председател на Контролната комисия на БЛС, член и председател на КТ”Подкрепа” в „Пирогов.” Независимо от заеманите ръководни административни длъжности той  винаги  е защитавал правата на всички служители на болницата. Активен участник е във всичките преговори по реализация на колективните трудови договори.

Безспорни са постиженията му в гръдно-езофагеалната хирургия и след излизането на проф. Д-р Червеняков остана единственото хабилитирано лице в тази област.С дейността си като лекар никога не е уронвал престижа на болницата, напротив винаги е допринасял за неговото издигане.

Внимателно следихме протестите на колегите от „Пирогов и изявите на доц. д-р Сопотенски. Липсваше отправен упрек към квалификацията, дейността и уменията на всички колеги от Пирогов. Във всичките си изяви доц. д-р Сопотенски подчертаваше изключително добрата работа на всички работещи в „Пирогов” и упреците бяха насочени към начина на управление на болницата и главно към изпълнителния директор.

Уважаеми колеги ,

Очакваме от УС на БЛС бърза и адекватна реакция по повод несправедливото и противозаконно уволнение на доц. д-р Сопотенски.

Уважаеми Г-н Министър,

Очакваме от Вас, като принципал на УМБАЛСМ”Пирогов”след изнесените от нас данни да спрете репресията срещу един от най-добрите и известни хирурзи не само на „Пирогов”, но и на цяла България.Ние сме сигурни ,че Българският съд ще върне доц.д-р  Сопотенски на работа и ще наложи парична санкция на Пирогов. Питаме кой ще я плати – тези, които обичат и с удоволствие работят с доц. д-р  Сопотенски, или лично изпълнителния директор.0

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СЛК НА БЛС:………………….

  СОФИЯ                                               /ПРОФ. Д.Р М. МИЛАНОВ/

12.01.2018г.