Столична лекарска колегия на БЛС

Върховният административен съд отмени лимитите като нищожни

Болничните лимити окончателно са определени за нищожни от Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).


Магистратите отменят решението, с което през 2015 г. по служебен път Надзорният съвет на НЗОК ограничи плащанията до 90% от извършените медицински дейности, извършени през 2014 година. Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Мотивите на съда са, че здравната каса няма правомощия да определя обема на дейностите в болниците. Поставяйки финансови лимити обаче тя на практика е направила точно това. “Никъде в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) или Закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) не е предвидена възможност НС на НЗОК да определя „обем на финансовите средства, които ще се разпределят по реда на правилата”, тъй като това би означавало да се заложат нови стойности на разходите за болнична медицинска помощ, с което биха се иззели функциите на Народното събрание по приемане на Закона за бюджета на НЗОК”, тълкуват решението от ЦЗПЗ. 
С решението си магистратите са категорични, че 

НЗОК може да разпределя гласувания бюджет, но не и да му поставя лимити.

Новината съобщиха всички електронни агенции и здравни портали.