Столична лекарска колегия на БЛС

Клиничните пътеки се превърнали във финансов чек, е мнението на проф. Камен Плочев

В болниците има щабове за борба с касата.

Това мнение изразява управителят на НЗОК проф. Камен Плочев става ясно от стенограма от проведеното на 12 декември заседание на Надзорния съвет, на която се обсъждат проверките в лечебните заведения и като цяло контрола над болничния сектор. 

„Въпросът е, че касата прави проверки основно документално. По документи всичко е изрядно“, заявява представителят на БЧК Красимир Гигов. В отговор председателят на НС Жени Начева посочва, че бивши служители на касата работят в лечебни заведения, а проф. Плочев допълва: „Има щабове за борба с касата вече“.

Според управителя на НЗОК един от големите проблеми в системата е как да се спре „този безсмислен оборот на болни хора в болниците“.  „Клиничната пътека вместо един алгоритъм за действие точка по точка какво се прави се превърна във финансов чек, колкото пътеки отчетеш, толкова пари ще ти дадат, независимо дали има нужда или няма. Ние сме създали системата, моделираме лекарите, управителите на болниците дават указания който мине да бъде приет, за да се въртят повече пари, а, повярвайте ми, безсмислено лежат хора, които нямат никаква нужда от това нещо“, коментира той, допълвайки, че е нужно решение на този проблем.

В коментар за нуждата от засилване на контрола в системата представителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Боян Бойчев предлага „да се разгледат вариантите за промяна на начина, при който пациентите се допускат до болничната медицинска помощ, включително и самофинансиране от гледна точка на пациента на входа“. „Говоря за входа да се намали възможността за тъй наречените „идвай, идвай, защото ти за мен си важен и струваш пари“, заявява той.