Столична лекарска колегия на БЛС

БЛС има готовност за макрорамката на НРД 2018

На 20 януари, т.г. в Пловдив се състоя Национален съвет на БЛС, предшестван от Управителен съвет на съсловната организация.


Заседанията бяха открити и ръководени от председателя на Лекарския съюз д-р Венцислав Грозев.

Присъстващите на форума изслушаха информация за преговорите до момента по НРД – 2018 г. и приеха това, което е постигнато като споразумение в работните групи между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз. Акцент бе поставен, на успешно парираните досега неблагоприятни за съсловието текстове, които няма да присъстват в новия рамков договор. Също – на въпроси и детайли, по които се очертават дискусии.  „Имаме готовност за макрорамката – заяви д-р Грозев, като подчерта значимостта на предложенията от страна на БЛС, във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предстои да се обърне внимание върху указанията за отчитане, както и на останалите спорни моменти на ниво болнична и доболнична помощ. Следващото заседание на УС ще се състои на 30 януари, т.г.