Столична лекарска колегия на БЛС

Да отпадне 24-часовото разположение на личните лекари

За отпадане на 24-часовото разположение на личните лекари са се договорили Българският лекарски съюз и НЗОК, като ще се работи в посока промяна на нормативната уредба.


Обсъжда се денонощното дежурство да бъде оформено в отделен пакет дейности, извършвани на териториален принцип от желаещите специалисти.

Изискването за пълно разположение от страна на личните лекари бе определено и като един от спорните моменти в преговорите по Националния рамков договор за 2018-а. Въпросът е бил коментиран на среща в здравното ведомство, на която зам.-министър Бойко Пенков се е ангажирал за създаването на работна група за концептуална промяна на т.нар. неотложна помощ. Тя трябва да започне работа по промяна на модела от април 2018 г. -месецът, в който влиза в сила новият рамков договор. “Приветстваме усилията за принципно решаване на проблема и бихме могли да оттеглим предложенията си за промени в НРД в случай, че такава група бъде създадена до 15.2.2018 г.”, заявиха от БЛС.