Столична лекарска колегия на БЛС

Касата все още не плаща на общопрактикуващите лекари за прегледите на пенсионерите

Във връзка с получено в БЛС писмо от доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБ,

касаещо несъответствие в информацията за причината  за забавяне на плащания на дължими суми по Чл. 37, ал. 6 от ЗЗО от страна на НЗОК, БЛС изпрати официално запитване до здравната каса, в което настоява за своевременно изпълнение на задълженията към изпълнителите на медицинска помощ. Пълният текст на писмото може да се проследи на сайта на БЛС.

Писмо, със същата справедлива претенция е получено в СЛК на БЛС от д-р Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари.