Столична лекарска колегия на БЛС

НЗОК виси на болниците с 150 млн. лева

„За 2017 г. здравната каса е отказала да преведе на лечебните заведения средства за извършена от тях дейност на стойност 52 648 138 лв.


За 2016 г. пък НЗОК е отхвърлила плащане в размер на 18 770 711 лв. Останалите дължими суми за надлимитна дейност са за 2015 година, когато с решение на Надзорния съвет на НЗОК бяха въведени финансови ограничения за болниците. (…) Така общо за последните три години НЗОК не е изплатила на болниците извършена и отчетена от тях медицинска дейност, оказана на здравноосигурени лица на стойност 122 605 849 лв. Заедно с лихвите за просрочието, размерът на дълга на касата към болниците скоро ще надхвърли 150 млн. лв.”, съобщава в. Труд.

И още: „Ако НЗОК бъде осъдена за дължимите пари ще трябва да плати и съдебните разноски, които при тези размери на задълженията ще са над 10 млн. лв. Ако се добави и лихвата, докато траят съдебните процеси, то накрая касата ще трябва да плати над 200 млн. лв., посочват от Центъра за защита правата в здравеопазването”.