Столична лекарска колегия на БЛС

Позиция на СЛК относно допълнителното натоварване с бумащина на общопрактикуващите лекари

До

УС на БЛС

Уважаеми колеги,

      Поради нарастващо напрежение сред колегите от доболничната помощ в София и назряващи  протестни действия, УС на СЛК –БЛС настоява УС на БЛС да постави пред компетентните институции следните искания:


  1. Да отпадне освобождаването от потребителска такса за сметка на изпълнители на медицинска помощ / ИМП/ – за групите освободени ЗОЛ, потребителската такса да се заплаща от съответните ресорни ведомства.
  2. Потребителската такса да бъде обвързана с процент от МРЗ, установена за страната с цел да се възстанови функцията й на  регулатор  при свръхпотребление на медицинската услуга, както беше предвидено.
  3. Необосновано е изискването за допълнителни описи на касови бонове на частично освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.6, т.5 от ЗЗО. И към настоящия момент съществува финансов отчет на изпълнителите на медицинска помощ към РЗОК плюс свързани фискални устройства с НАП. Тази промяна в ЗЗО натоварва административно лекарите, влошава качеството на медицинската помощ и създава условия за листа на чакащите. Създават се условия за дискриминационно отношение към ЗОЛ, заплащащи пълен размер на потребителската такса и здравна вноска. При подаване на новите описи чрез РЗОК – от ИМП се изпращат лични данни /ЕГН/ към трети лица за контрол, което е нарушение на Закона за защита на личните данни.    

В тази връзка е необходима спешна законодателна инициатива за отмяна в ЗЗО на допълнителните описи.

Наложително е държавата да поеме и реализира социалните си функции, а не с тях да бъдат натоварвани изпълнителите на медицинска помощ.

УС на СЛК – БЛС

София, 31.01.2018г.