Столична лекарска колегия на БЛС

ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС 24-25 ФЕВРУАРИ 2018 ВМА СОФИЯ

УС на БЛС свиква извънреден събор, който ще се състои на 24-25 февруари 2018 г. в София, в киносалона на ВМА.


Националният съвет на БЛС ще се проведе заседание на 23 февруари 2018 г. в салона на ВМА – София.

                          ДНЕВЕН РЕД  /ПРОЕКТ/ НА 67-И ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

8.00 – 10.30 ч.                    Регистрация на делегатите

10-30 – 11.00 ч.                  Откриване

                                               Проверка на кворума

                                               Гласуване на дневния ред

                                               Гласуване на председателите на отделните заседания

11.00 – 13.00 ч.                   Представяне на НРД 2018 от председателя на УС на БЛС

                                                Обсъждане на НРД 2018 – Болнична помощ

                                                 Модератори: д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова, д-р Йорданов, д-р Борисов, юристи, експерти

13.00 – 13.30                           Обяд

13.30 – 15.30 ч.                      Обсъждане на НРД 2018 г. Извънболнична помощ /ПИМП/

                                                   Модератори: д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова,

                                                  д-р Йорданов, д-р Чобанова, д-р Борисов, юристи, експерти

15.30 -15.45 ч.                      Почивка

15.45 – 17.45 ч.                     Обсъждане на НРД 2018 Извънболнична помощ /СИМП/

                                                  Модератори: д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова, д-р Йорданов, д-р Борисов, юриски, експерти

17.45 -18.15 ч.                        Гласуване „ЗА“ и „ПРОТИВ“ подписване на НРД 2018 г.

                                                   Делегиране право на избраните от УС на БЛС представители

                                                   Модератори: д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова, д-р Йорданов,  д-р  Борисов

                                                   25 февруари 2018          НЕДЕЛЯ

9.30 – 10.30  ч.                        Отчет за дейността на УС на БЛС , в т.ч. финансово изпълнение на

                                                   Бюджета за 2017 г. и приемане на проекто-бюджета на 2018 г.

                                                Модератори:  д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова,

                                                                           Д-р Йорданов, д-р Борисов

10.30 – 11.30 ч.                   Разни

                                                Модератори: Д-р Грозев, проф. Хаджийски, д-р Павлова,

                                                                          Д-р Йорданов, д-р Борисов

11.30                                      Закриване на 67-и извънреден събор на БЛС.