Столична лекарска колегия на БЛС

БЛС поиска да се отложи описването на номерата на касовите бонове

БЛС поиска от министър Ананиев да внесе законопроект,

с който да се отложи до 1 април 2018 г. действиета на разпоредба на мл. 37, ал.6 за здравното осигуряване. С нея лекарите и лекарите по дентална медицина се задължават да описват номерата на касовите бонове в отчетните документи.

Пълният текст на писмото може да се проследи на сайта на БЛС.