Столична лекарска колегия на БЛС

Общопрактикуващите лекари на София против въвеждане на извънредни правила по чл. 37 от ЗЗО

ДО: ПРОФ. К. ПЛОЧЕВ Управител на НЗОК

ДО: Д-р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

ДО: ПРОФ. Д-Р МИЛАН МИЛАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЛК НА БЛС

ДО: Доц. Д-р ЛЮБОМИР КИРОВ

ОТНОСНО: Изпратени до изпълнителите на ПИМП в гр.София писма от СЗОК въвеждащи нов начин на отчитане на сумите по чл.37 от ЗЗО променящ НРД- 2017 и индивидуалните ни договори със СЗОК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Общопрактикуващите лекари в гр. София сме силно обезпокоени от получени на 1.02.2018г. писма на електронните ни пощи / без дата, подпис и изходящ номер/ с подател СЗОК въвеждащи и определящи НОВИ правила и условия за /не/изплащането на сумите по чл. 37, нефигуриращи в НРД 2017 и индивидуалните ни договори, цитирам: „Отчитането на потребителска такса ще се осъществи чрез генериран от програмата файл (csv) качен на флашка и предоставен на място в Офис 3 в рамките на 3-дневен отчетен период  Файловете (csv) НЕ се качват в ПИС и НЕ се изпращат по e-mail  НЕ изпращайте финансов отчет по e-mail и в ПИС  Файловете да се именуват според указанията XXXXXXXXXX_MMYYYY.csv XXXXXXXXXX е регистрационен номер на ЛЗ; MM е месец на извършване на медицинската дейност; YYYY е година на извършване на мед. дейност  При непредставен csv файл не се фактурира потребителска такса“.

В НРД 2017 , чл.210 ал.8 визира начина на изплащането на сумите по чл.37: (8) Отчитането на разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са упражнили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се извършва на отделна фактура (хартиена или електронна), придружена с финансов отчет по ПМС № 193 от 2012 г. (хартиен или електронен). Чл.34 от ИНДИВИДУАЛНИТЕ НИ ДОГОВОРИ повтаря същите текстове. Моля, в рамките на отчетния период за м. Януари за Ваши ясни указания към изпълнителите на ПИМП за начина на отчитане на сумите по чл. 37 от ЗЗО, съобразени с договореностите на НРД 2017 и индивидуалните ни договори. Считаме, че извършването на дейност недоговорена и неразписана в индивидуалните ни договори е незаконосъобразна и не следва да бъде извършвана, а отчитането на сумите по чл. 37 от ЗЗО следва да бъде непроменено.

02.02.2018г.

с уважение: д-р Миндов, председател на ДСОПЛ.