Столична лекарска колегия на БЛС

Министерство на здравеопазването публикува за обсъждане три Наредби – проект

От 1 февруари 2018 г. на сайта на Министерството на здравеопазването са публикувани три проекта за Наредби за утвърждаване на за утвърждаване на медицински стандарт “Акушерство и гинекология”, за “Медицинска онкология” и за  „Гастроентерология”.


Пълният текст на трите проекта може да се проследят на сайта на Министерството на здравеопазването.