Столична лекарска колегия на БЛС

Дневен ред за провеждане на председателското събрание на СЛК на БЛС

    16.02.2018 г.

14.00 – 16.00 Регистрация и настаняване в Хотел Банкя Палас,

Адрес: гр. Банкя ул. Врана № 70, тел. 02 812 20 20

16.00 – Председателско събрание в заседателната зала на хотела при следния дневен ред:

16.00 – 17.30 Запознаване с проект на УС на БЛС за НРД 2018.

Докладват Зам. Председателите на СЛК на БЛС

– Д-р Александър Заимов Болнична помощ

– Д-р Димитър Дамянов СИМП

– Д-р Делфина Нуниес ПИМП

17.30 – 17.45 Кафе пауза

17.45 – 18.30 Информация за Извънреден събор на БЛС за подписване на НРД 2018

Подготовка за Отчетно-изборното събрание на СЛК на БЛС и Редовен Отчетно изборен събор на БЛС

18.30 – 19.30 Разни – Организационни и текущи проблеми

20.00               Вечеря

Нощувка

                                                              17.02.2018 г.

Закуска

Свободно време и

Напускане на хотела до 12.00 часа

                                                                          УС на СЛК на БЛС.