Столична лекарска колегия на БЛС

МЗ публикува проект на Наредба за трансфузионна хематология

  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ е публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването. 

Пълният текст относно промените и допъненията може да се проследи на сайта на МЗ.