Столична лекарска колегия на БЛС

Проект за дневен ред на 67-я извънреден събор на БЛС

  67-И ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

                                          24-25.02.2018 г.

                                   24.02.2018 г. /събота/

08.00 – 10.30 ч.    Регистрация на делегатите

10.30 – 11.00 ч.    Откриване на 67-и Извънреден събор на БЛС

– проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия

– гласуване на дневен ред

– гласуване на председателстващи на отделните заседания

11.00 – 13.00 ч.    1. Представяне на НРД 2018 г.

                              Обсъждане на НРД 2018 г.-Болнична помощ

Председателстващи: д-р В. Грозев, проф. О. Хаджийски

13.00 – 13.30 ч.   Обяд

13.30 – 15.30 ч.    2. Обсъждане на НРД 2018 г.-Извънболнична помощ /ПИМП/

Председателстващи: д-р В. Грозев, д-р Г. Павлова

15.30 – 15.45 ч.   Почивка

15.45 – 17.45 ч.    3. Обсъждане на НРД 2018 г.-Извънболнична помощ /СИМП и МДД/

Председателстващи: д-р В. Грозев, д-р Г. Павлова

17.45 – 18.15 ч.   4. Гласуване „за” или „против” подписване на НРД 2018 г.

                               Делегиране право на избраните от УС на БЛС представители

Председателстващи: д-р В. Грозев, проф. О. Хаджийски, д-р Г. Павлова                  

                                         25.02.2018 г. /неделя/

09.30 – 10.30 ч.   5. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и приемане на проектобюджет за 2018 г.

Председателстващи: д-р В. Грозев, д-р Ст. Борисов

10.30 – 11.30 ч.  6. Разни

                               6.1. Утвърждаване на новите председатели на бордовете по специалности

6.2. Утвърждаване визията на вестник “Quo vadis”

Председателстващи: д-р В. Грозев, д-р Юл. Йорданов

11.30 ч.                 Закриване на 67-и Извънреден събор на БЛС

                            Д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС.