Столична лекарска колегия на БЛС

Съобщение до договорните партньори – изпълнители на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ