Столична лекарска колегия на БЛС

Трудова борса

Обява за работа от НЕЛК за НЕВРОЛОГ

НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на НЕЛК функционират 5 специализирани лекарски

Read More »

Обява за работа от НЕЛК за КАРДИОЛОГ

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. В структурата на

Read More »