Столична лекарска колегия на БЛС

Управителен съвет

За нас

Столична лекарска колегия на Български лекарски съюз е най-голямата регионална колегия на съсловната организация на медиците у нас. Тя наброява над 10 000 лекари, близо 4000 от които са млади лекари или са под 40 години. 

Мисия

Председател на УС на СЛК на БЛС

д-р Ваньо Видков

Заместник- председатели на СЛК на БЛС

д-р Павлина Здравкова
/ресор ПИМП/

проф. Милена Станева
/ресор Болнична помощ/

д-р Катя Захариева
/ресор СИМП/

Главен секретар на СЛК на БЛС

проф. Любомир Алексиев

Членове на Управителния съвет

Доц. Николай Велинов
Д-р Ваня Страхинова
Д-р Румен Танев
Д-р Иван Христов
Д-р Методия Секуловски
Доц. Гриша Матеев
Д-р Стефан Гергов
Д-р Гергана Николова
Д-р Делфина Нуниес
Д-р Мария Цолова