Столична лекарска колегия на БЛС

Управителен съвет

За нас

Столична лекарска колегия на Български лекарски съюз е най-голямата регионална колегия на съсловната организация на медиците у нас. Тя наброява над 10 000 лекари, близо 4000 от които са млади лекари или са под 40 години. 

Мисия

Председател на УС на СЛК на БЛС

д-р Асен Меджидиев

Заместник- председатели на СЛК на БЛС

д-р Николай Брънзалов
/ресор ПИМП/

д-р Ваньо Видков
/ресор Болнична помощ/

д-р Катя Захариева
/ресор СИМП/

Главен секретар на СЛК на БЛС

проф. Любомир Алексиев

Членове на Управителния съвет

Проф. Огнян Хаджийски
Проф. Мая Аргирова
Проф. Красимир Янев
Проф. Милена Станева
Д-р Методия Секуловски
Д-р Явор Пукалски
Д-р Станимир Качешмаров
Доц. Надер Ал Халил
Д-р Михаил Михов
Д-р Елеонора Кръстева