Столична лекарска колегия на БЛС

Вписване в СЛК

Вписване в СЛК

Необходими документи за вписване в СЛК
1. Оригинал на дипломата
2. Свидетелство за съдимост
3. Една снимка в паспортен формат за издаване на членската карта