Столична лекарска колегия на БЛС

Фонд “Взаимопомощ”

Фонд „Лекарска взаимопомощ“ на Столична лекарска колегия е създаден с решение на
Общо събрание и е в сила от 1 юли 2007 г. Дейността му е регламентирана от Правилника за дейността на фонда. Повишени са били размери за отделни основания от 200 на 400 лева, които ще бъдат коментирани по-долу.

Лекарите, редовни членове на СЛК, получават помощ по фонда в следните хипотези: при раждане на дете, при заболяване, при смърт. Размерът на помощта, според решение на УС на СЛК от 12 февруари 2020 г., е както следва:

– Помощ при раждане на дете – 800 лева; Ако и двамата родители са лекари – всеки един от тях получава по 800 лева. Когато децата са близнаци, размерът е 800 лева общо за двете деца. Важно: помощта се предоставя за деца, ненавършили 2 години.
– Помощ при заболяване – 800 лева;
– Помощ при смърт – 800 лева общо за наследниците;

 Условия за кандидатстване за помощ от Фонда при раждане на дете: 

             (за деца, ненавършили 2 години):    

  1. Кандидатстващият трябва да е член на СЛК на БЛС  от 2 години към датата на кандидатстване.
  2. Необходими документи:

– молба до Оперативното ръководство на СЛК на БЛС

– акт за раджане (оригинал, който се връща на подаващия документите)

– лична карта

– документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите

Условия за кандидатстване за помощ от Фонда при заболяване: 

  1. Кандидатстващият трябва да е член на СЛК на БЛС  от 2 години към датата на кандидатстване.
  2. Необходими документи:

– молба до оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

– копие и оригинал на медицинска документация, която представя заболяването

– лична карта

– документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите

Условия за кандидатстване за помощ от Фонда при смърт:

Необходими документи:

– молба до Оперативното ръководство на СЛК на БЛС (свободен текст)

– акт за смърт (оригинал, който се връща на подаващия документите)

– лична карта на наследника, който подава молбата до СЛК на БЛС

– удостоверение за наследници

– документ, който удостоверява сметката, по която ще бъдат преведени парите

Независимо за коя от хипотезите кандидатствате за помощ от Фонда, подаването на документите се извършва на място в офиса на СЛК на ул. „Ами Буе“ 48.