Столична лекарска колегия на БЛС

Честит 7-ми април – Световен Ден на здравето!

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ –
БЛС
ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми колеги,

С удоволствие Ви поздравявам по повод 7 април – Световен ден на здравето и
професионален празник на работещите в областта на медицината! От името на
Управителния съвет на Столична лекарска колегия – БЛС и лично от свое име пожелавам
на всеки от Вас здраве!
В днешния празничен ден Ви поздравявам за изключително високия
професионализъм, с който нареждате България сред държавите с високо ниво на
медицина! Благодарение на това, че българския лекар е толкова добре подготвен, хората
имат бърз достъп до специалист, до висока експертиза и навременна грижа!
Благодаря Ви, че ежедневно успявате да се преборите за живота и здравето на
хиляди познати и непознати, че ежедневно се себенадграждате и предавате познанията на
идващите поколения! Горд съм, че в семейството на Столична лекарска колегия са едни от
най-изявените и утвърдени лекари! Продължавайте да сте така ярки личности и
професионалисти!

Честит празник, колеги!

Д-Р ВАНЬО ВИДКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – БЛС