Столична лекарска колегия на БЛС

Юридическият семинар „Правни аспекти в медицината“, организиран от СЛК, се проведе в УМБАЛ „Лозенец“

На 16 януари 2024 г. в УМБАЛ “Лозенец” се проведе обучителният семинар за лекари “Правни аспекти в медицината”, организиран от Столичната лекарска колегия.

Събитието бе открито и модерирано от председателя на Дружеството в болница “Лозенец” и член на УС на СЛК – д-р Методия Секуловски, а кратко привестствие към присъсващите медици направиха д-р Ваньо Видков, председател на УС на СЛК, и д-р Христо Стоянов, директор на УМБАЛ „Лозенец“.

Д-р Стоянов подчерта необходимостта от доброто познаване на правната рамка от страна на лекарите и благодари на Столичната лекарска колегия на БЛС за организацията на семинара, а д-р Видков представи последните инициативи на колегията, сред които е предоставянето на безплатен достъп на редовните членове на СЛК до Springer и възможността младите лекари да кандидатстват по Фонд „Млад лекар”.

Водещите юристи – адв. Иван Сотиров, адв. Явор Нотев, адв. Владислава Галева и адв. Свилена Димитрова представиха в 4 модула темите за видовете юридическа отговорност на лекарите и лечебните заведения при неблагоприятен изход от лечение, наказателната отговорност, доказателствената сила на медицинската документация в съдебните процеси и др. юридически теми.