Столична лекарска колегия на БЛС

Юридическият семинар „Правни аспекти в медицината“, организиран от СЛК, се проведе в НКБ

На 25 януари 2024 г. Столична лекарска колегия гостува в Националната кардиологична болница, където се проведе организираният от колегията обучителен семинар за лекари “Правни аспекти в медицината”.

Събитието бе открито от изп. директор на НКБ Росен Петков и председателя на УС на СЛК – д-р Ваньо Видков.

Д-р Видков представи последните инициативи на колегията, сред които е предоставянето на безплатен достъп на редовните членове на СЛК до Springer, възможностите за подпомагане на лекарите чрез фондовете „Млад лекар” и “Взаимопомощ”.

Водещите юристи – адв. Иван Сотиров, адв. Явор Нотев, адв. Владислава Галева и адв. Свилена Димитрова представиха в 4 модула темите за видовете юридическа отговорност на лекарите и лечебните заведения при неблагоприятен изход от лечение, наказателната отговорност, доказателствената сила на медицинската документация в съдебните процеси и др. юридически теми.